تاریخ

فروردین 1398

خدمات

برندیگ

مشتری

سخاتمند

سوشیال مدیا

امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژی و گرم شدن بازار سوشیال مدیا ها، تمامی فعالیت ها و کسب و کارها به فعالیت های مارکتینگ و سوشیال مدیاها نیازمند است.

کانون آگهی و تبلیغات رنگ آهنگ، بهترین مرکز در زمینه ی تبلیغات مجازی و سوشیال مدیا است.

از جمله فعالیت این مرکز در این زمینه، خانه دهدشتی است.

image
image
image